Nogle er mere lige end andre

I 1945 udgav den britiske forfatter George Orwell sin roman ”Animal Farm” (”Kammerat Napoleon”) - et billede på den russiske revolution og Stalin-æraen. Han fortæller om en gård, hvor dyrene fordriver den herskende (menneske)klasse.

På ladegavlen slås fast, at ”Alle dyr er lige”, men lidt efter lidt overtager svinene styringen, og en dag hedder det ” - men nogle dyr er mere lige end andre”.

5. maj behandlede Folketinget et forslag fra Enhedslisten, vedrørende pensionsalderen for MF’er. De nuværende regler er:

”Personer, som er blevet medlem af Folketinget før den 1. juli 2007, får folketingspension, når de fylder 60 år. Personer, som er valgt ind efter den 1. juli 2007, får folketingspension, når de opnår den alder, der gælder for at kunne gå på efterløn.

Frank Aaen (EL) begrunder sit forslag sådan:

 ”… når der er gennemført og planlagt så drastiske ændringer af borgernes mulighed for at få pension og efterløn, bør medlemmerne af Folketinget indføre de samme betingelser for sig selv.

 Forslaget faldt:70 af Tingets 179 medlemmer var fraværende, og blandt de 109 i salen, stemte kun tre for:Anders Samuelsen (Liberal Alliance), Christian H. Hansen (Udenfor Partierne) og Per Clausen (EL).De 18 fra Dansk Folkeparti undlod at stemme.

 Blandt de lokalt bosiddende eller opstillede MF’er, som var til stede, faldt stemmerne som følger:

 Blank: Kim Christiansen (DF).

 Imod: Maja Panduro (S), og Per Husted (S), begge valgt ind efter 1. juli 2007, samt Michael Aastrup Jensen (V) og Torben Hansen (S), indvalgt før 1. juli 2007.

 I denne tid taler Rød Blok for lighed og broderskab (Friheden forsvares fortrinsvis af Enhedslisten og Liberal Alliance), mens Blå Blok prædiker økonomisk mådehold. Begge dele synes umiddelbart tilgodeset med Enhedslistens forslag.

 Hos Orwell begrunder svinene deres privilegier med det hårde tænkearbejde, det kræver at styre gården.

 MF’er har en hård arbejdsdag og kan have gode grunde til at forkaste Enhedslistens forslag. Det kunne bare være interessant at høre nogle af dem – før vi går til valg. 

0 Responses to “Nogle er mere lige end andre”


  1. No Comments

Leave a Reply