Bavngaard Logo
Relationsfærdigheder

Relationsfærdigheder

Relationsfærdigheder er et modul i DAT (dialektisk adfærdsterapi). Der er tale om en række helt specifikke færdigheder og opskrifter, som man kan træne og bruge i sin hverdag. Færdighederne hjælper dig til at blive bedre til at håndtere dine relationer, konfliktsituationer og i det hele taget situationer med andre mennesker. Hvis du har tendens til at trække dig i konflikter, tage for meget ansvar i relationer, ikke får sat grænser eller har svært ved at være dig selv omkring andre mennesker, kan du have brug for relationsfærdigheder.

Hvorfor er relationsfærdigheder vigtige?

Derfor er relationsfærdigheder relevante for alle mennesker. De skal hjælpe os til at kunne indgå i relationer på en god måde. De hjælper til, at vi ikke kommer til at glemme os selv i relationerne. Relationsfærdighederne kan give os en større tryghed og tillid til os selv i sociale sammenhænge og hjælper os til at turde være i sociale situationer. 

Det er utrolig vigtigt for os mennesker at have relationer. Vi er i bund og grund et flokdyr, og vores overlevelse har været afhængig af, at vi kunne indgå i fællesskaber. Gode relationer kan være med til at give os en følelse af tryghed og at høre til. Relationer giver os mulighed for at dele vores glæder og er en mulighed for at kunne få hjælp og støtte, når livet er svært. 

Hvornår giver relationsfærdigheder mening?

Genkender du, at relationer kan være bøvlede og besværlige? På hvilken måde oplever du det? Relationsfærdighederne kan være hjælpsomme i mange slags situationer, hvor du har med andre mennesker at gøre. Mange af os kan have gode relationsfærdigheder på et område i vores liv, men ikke på et andet. Det kan være, du er god til at navigere i relationerne på dit arbejde, sådan at du ikke kommer til at tage flere opgaver på dig, end hvad der er rimeligt, men at du har problemer, når det kommer til din familie. Nogle af os oplever, at relationer til dem, vi ikke kender så godt, er lettere, mens det bliver kompliceret i de tætteste relationer, som fx til vores kæreste eller forældre. For andre er det lige modsat.