Bavngaard Logo
Individuel terapi

Individuel terapi

Individuel terapi

Hvad er terapi?

Terapi eller psykoterapi er en særlig type samtale med en uddannet person fx en psykolog. terapien vil psykologen via spørgsmål og input forsøge at hjælpe dig med det problem du har. 

Hvorfor terapi?

Man opsøger typisk en psykolog, fordi man har nogle indre følelsesmæssige vanskeligheder, man ønsker hjælp til. Det kan fx være angst, selvkritik, lavt selvværd, depression, stress, humørsvingninger, vredesudbrud, PTSD eller lignende. Det kan også være man oplever vanskeligheder i forhold til andre mennekser fx at man ikke oplever nærhed med andre, føler man har en facade på eller at man ikke kan sige fra. 

Hvor ofte skal jeg gå til psykolog?

Det kommer an på de udfordringer du oplever, hvor ofte det vil give mening for dig at være i terapi. Ofte vil det være en god ide at have et forløb, hvor du kommer en gang om ugen eller hver 14. dag. Mange har glæde af at fase det langsomt ud og måske komme en gang om måneden i slutningen af forløbet. 

Psykolog Louise Schjødt-Bavngaard terapi

Hvor længe skal jeg gå til psykolog?

Det er helt op til dig. Det er forskelligt hvor lang tid, man har brug for alt efter de problemer man ønsker hjælp til. Hvis det er et meget specifik og afgrænset problem kan man komme langt med et par enkelte samtaler. Andre har gavn af længere forløb. Vi taler løbende om, hvad der giver mening for dig. 

Jeg tilbyder tre forskellige terapiformer i min klinik. Jeg oplever, at alle tre er effektive og velegnede til hver sin type af problemstillinger. 


  • EMDR er en terapiform,hvor man bearbejder gamle oplevelser og traumer, der giver en problemer i nutiden. 
  • ISTDP er en terapiform, hvor man arbejder her og nu og bruger relationen mellem klient og terapeut. Denne terapiform er velegnet til fx relationelle vanskeligheder, stress, selvkritik, depression og lette angstsymptomer.
  • DAT er en terapiform, der er velegnet, hvis du har en problemadfærd, du ønsker at stoppe. Det kan fx være selvskade, vredesudbrud eller misbrug.
  • Derudover tilbyder jeg intensiv PTSD behandling.


Vi finder sammen ud af, hvilken terapiform, der passer bedst til dig og dine vanskeligheder. Jeg har skrevet blogindlæg om alle tre terapiformer. Her kan du læse mere. 

Hvilken type terapi tilbydes?

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende terapi er du velkommen til at ringe til mig. Du kan også skrive til mig. Brug gerne kontaktformen her. Den er GDPR sikker. Jeg vil herefter kontakte dig.